Dakstiņa jumti

Dakstiņa jumta segumi - mūžīgi - ja mērvienība ir viena cilvēka mūžs. Dakstiņš sevi pierādījis simtiem gadu, kalpojot pilīm un muižām. Izveidojis savu cildenuma auru, kas vijas cauri gadu simtiem līdz mūsdienām. Tam nav nepieciešami skaļi reklāmas saukļi - tas vienmēr bija, ir un būs prestižs jumta segums.

Dakstiņa jumti

Dakstiņa jumta segumi - mūžīgi - ja mērvienība ir viena cilvēka mūžs. Dakstiņš sevi pierādījis simtiem gadu, kalpojot pilīm un muižām. Izveidojis savu cildenuma auru, kas vijas cauri gadu simtiem līdz mūsdienām. Tam nav nepieciešami skaļi reklāmas saukļi - tas vienmēr bija, ir un būs prestižs jumta segums.

Dakstiņa jumti

Dakstiņa jumta segumi - mūžīgi - ja mērvienība ir viena cilvēka mūžs. Dakstiņš sevi pierādījis simtiem gadu, kalpojot pilīm un muižām. Izveidojis savu cildenuma auru, kas vijas cauri gadu simtiem līdz mūsdienām. Tam nav nepieciešami skaļi reklāmas saukļi - tas vienmēr bija, ir un būs prestižs jumta segums.